http://آن%20رنت%20|%20Onrent
http://آن%20رنت%20|%20Onrent

آن رنت هیچ کمیسیونی از کاربران خود دریافت نمیکند. به دلیل اینکه کاربران مستقیما با هم در ارتباط هستند و آن‌رنت هیچ دخالتی در معاملات ندارد هیچ کمیسیونی از دو طرف معامله دریافت نمیشود.

در حال حاظر هر آگهی به مدت ۳۰ روز در آن‌رنت نمایش داده میشود و پس از ۳۰ روز منقضی خواهد شد.

شما میتوانید چند روز مانده به انقضا آگهی از سیستم نردبانی و پرداخت هزینه آگهی خود را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرده و آگهی خود را به بالاترین قسمت در همان دسته و صفحه اصلی انقال دهید.

گرایش افراد به قسمت های خاص یک سایت بسیار زیاد است. با ویژه کردن، آگهی در ابتدای سایت نمایش داده میشود و برچسب آگهی ویژه باعث جلب توجه مابقی کاربران شده

پاسخ خود را پیدا نکرده اید؟

اگر پاسخ خود را در قسمت بالا پیدا نکرده اید با پشتیبانی تماس بگیرید. کارشناسان آن‌رنت همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۷ عصر پاسخگوی شما هستند.